//Өнөөдөр ажиллах шинжилгээний цэгүүд цэгүүд

Өнөөдөр ажиллах шинжилгээний цэгүүд цэгүүд

Өнөөдөр буюу 2021 оны долоодугаар сарын 30-ны өдөр Улаанбаатарт ажиллах шинжилгээний цэгүүдийн байршлыг танилцуулж байна.