//Өнөөдөр нийслэлд 86 цэгээр 30,761 иргэнийг дархлаажуулахаар төлөвлөжээ

Өнөөдөр нийслэлд 86 цэгээр 30,761 иргэнийг дархлаажуулахаар төлөвлөжээ

Тавдугаар сарын 9-ний өдөр буюу өнөөдөр нийслэлийн хэмжээнд ажиллах дархлаажуулалтын цэгүүдийг дүүрэг тус бүрээр танилцуулж байна.https://www.facebook.com/v9.0/plugins/quote.php?app_id=1410230139213728&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df1c226e3676a91%26domain%3Dikon.mn%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fikon.mn%252Ff1a5888dc33372%26relation%3Dparent.parent&container_width=680&href=https%3A%2F%2Fikon.mn%2Fn%2F27pw&layout=quote&locale=en_US&sdk=joey

Улаанбаатар хотод 86 суурин цэгт 215 багийн 1,414 эмч, ажилтан ажиллаж, 30,761 иргэнийг дархлаажуулахаар төлөвлөжээ.

Өнөөдрийн байдлаар коронавирусийн эсрэг вакцины нэгдүгээр тунд 1,536,715, хоёрдугаар тунд 617,908 хүн хамрагдаад байна.

Цэгүүдийн байршил: