//Энэтхэгийн ард түмэн, Засгийн газарт хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэв

Энэтхэгийн ард түмэн, Засгийн газарт хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэв

Монгол Улсын Засгийн газар, ард түмэн “КОВИД-19” цар тахалтай тэмцэж буй Энэтхэг улсын Засгийн газар, ард түмэнд тусламжийн гараа сунгав.

Монгол Улсын Засгийн газар Энэтхэг улсад тулгарсан хүнд сорилтын энэ үед 1 сая ам.доллар (7.4 живаа энэтхэг рупи)-ийн хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлж,  уг тусламжийг тус улсын ГХЯ-ны хүсэлтээр Улаан загалмай нийгэмлэгт нь хүлээлгэн өгөхөөр шийдвэрлэв.

Цар тахлын эсрэг тэмцэж буй Энэтхэгийн ард түмэнд Монголын олон нийт #TogetherForIndia аяны хүрээнд туслахаар мөн 50 мянга орчим ам.долларын хандив хуримтлуулав.

Монгол Улсын Засгийн газар, Монголын ард түмний сайхан сэтгэлийн өгөөмөр тусламжид халуунаар талархаж байгаагаа Энэтхэг улсын Гадаад хэргийн яам, Энэтхэгийн Улаан Загалмайн нийгэмлэг илэрхийлэв.

Энэхүү хандивыг Энэтхэгийн Засгийн газрын тэргүүн Ерөнхий сайдын дэргэдэх хүмүүнлэгийн “PM Cares” санд шилжүүлнэ.