//Өнөөдөр ажиллах дархлаажуулалтын цэгүүд /2021.05.06/

Өнөөдөр ажиллах дархлаажуулалтын цэгүүд /2021.05.06/

2021 оны тавдугаар сарын 6-нд Улаанбаатар хотод 115 цэгт 301 багийн 2339 эмч, ажилтан ажиллаж, 75592 иргэнийг дархлаажуулахаар төлөвлөөд байна.

Дархлаажуулалтын цэгийг дүүрэг тус бүрээр танилцуулж байна.