//Монгол ардын нам мэдэгдэл гаргалаа

Монгол ардын нам мэдэгдэл гаргалаа