//Өнөөдөр Улаанбаатар хотод дархлаажуулалтын 116 цэг ажиллана

Өнөөдөр Улаанбаатар хотод дархлаажуулалтын 116 цэг ажиллана

Өнөөдөр буюу 2021 оны тавдугаар сарын 05-ны өдөр Улаанбаатар хотод 116 цэгт 302 багийн 2346 эмч, ажилтан ажиллаж, 75149 иргэнийг дархлаажуулна. Дархлаажуулалтын цэгийг дүүрэг тус бүрээр танилцуулж байна.