//Өнөөдөр ажиллах дархлаажуулалтын цэгүүд

Өнөөдөр ажиллах дархлаажуулалтын цэгүүд

2021 оны тавдугаар сарын 4-нд ажиллах дархлаажуулалтын цэгийг дүүрэг тус бүрээр нь танилцуулж байна.