//“Ковид-19”-ийн эсрэг дархлаажуулалтын бүрэн тунд хамрагдсан иргэдэд өгөх мэдээлэл

“Ковид-19”-ийн эсрэг дархлаажуулалтын бүрэн тунд хамрагдсан иргэдэд өгөх мэдээлэл

Дархлаажуулалтын бүрэн тунд хамрагдсан хүмүүс Вакцины гэрчилгээгээ https://vis.health.gov.mn/ сайт болон https://e-mongolia.mn/ сайтад нэвтрэн орж авна. Хэрэв таны мэдээлэл ямар нэгэн алдаатай шивэгдсэн болон вакцинд хамрагдсан мэдээлэл нь ороогүй тохиолдолд харьяа дүүргийн тандалтын албанд холбогдож мэдээллээ засуулах боломжтой. 

Дүүргүүдийн тандалтын албаны лавлах утас:
Баянгол дүүрэг- 70120318,

Баянзүрх дүүрэг- 70150056,
Хан-Уул дүүрэг- 70043085, 70049200,
Сүхбаатар дүүрэг- 70003910,
Сонгинохайрхан дүүрэг- 79976000,
Чингэлтэй дүүрэг- 70106677