//ПСР шинжилгээний үнэ тариф

ПСР шинжилгээний үнэ тариф

Хувийн эмнэлэгүүдийн ПСР шинжилгээний үнэ тариф

1. Интермед- 98000 24 цаг

2. Мөнгөн гүүр- 92000 48-72 цаг

3. Номун- 90000 24 цаг

4. Гялс- 98000 48цаг

5. Sun medical- 100000 24 цагт хариу нь гарна