//ОРХОН АЙМАГТ САЙН ДУРЫН ШИНЖИЛГЭЭ АВАХ ЦЭГҮҮД АЖИЛЛАЖ ЭХЭЛЛЭЭ

ОРХОН АЙМАГТ САЙН ДУРЫН ШИНЖИЛГЭЭ АВАХ ЦЭГҮҮД АЖИЛЛАЖ ЭХЭЛЛЭЭ

Эрүүл мэндийн газар нь иргэдийн сайн дураараа шинжилгээнд хамрагдах хүсэлтийг хүлээн авч аймгийн Шуурхай штабт танилцуулан хэлэлцүүлж сайн дурын шинжилгээ авах 4 цэгийг 2021 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрөөс эхлэн зохион байгуулан ажиллуулж эхэллээ. Өнөөдрийн байдлаар тус 4 цэгээр 153 иргэнийг сайн дурын шинжилгээнд хамруулахадхалдвар бүртгэгдээгүй байна.

Мөн Шуурхай хариу арга хэмжээний багууд болон иргэдийг шинжилгээнд хамрагдах үеийн эрсдэлээс сэргийлэх зорилгоор 15 явуулын путикийг орон нутгийн санхүүжилтээр шийдвэрлэж шинжилгээг аюулгүй эрсдэлгүй нөхцөлд зохион байгуулан ажиллаж байна.