//Хүн амын тоонд харьцуулбал манайх Энэтхэгээс илүү

Хүн амын тоонд харьцуулбал манайх Энэтхэгээс илүү

Хүн амын тоонд нь харьцуулбал Энэтхэг манай хоёрт ямар ч ялгаа алга. 1 тэрбум 300 сая хүнтэй Энэтхэгт өдрийн 2000 үхэл гарч байгаа нь 3 сая хүнтэй манай 4-5 үхэлтэй тэнцэнэ Тэнд гарч буй өдрийн 300 мянган шинэ халдварыг манайд хувилахад 650-700 болж байна Энэ хялбар тооцооллоос харахад манай үхлийн түвшин адил болов ч тархалтын хурд бидний айгаад тэдэн шиг болчихгүй юмшүү гээд байгаа Энэтхэгээс даруй 2 дахин өндөр байна.