//АНУ үзэн ядалтын эсрэг гэмт хэргийн хууль баталлаа

АНУ үзэн ядалтын эсрэг гэмт хэргийн хууль баталлаа

Ковид-19 цар тахал гарснаас хойш Ази гаралтай америкчуудын эсрэг хүчирхийлэл эрс нэмэгдсэн. АНУ-ын Сенатаас Пүрэв гарагт үзэн ядалтын эсрэг гэмт хэргийн тухай хуулийн төслийг хэлэлцэж боловсронгуй болгон батласанаа зарлав.

Ази гаралтай америкчуудын эсрэг хүчирхийллийн талаархи мэдээлэл коронавирусын цар тахлын эхэн үеэс эхлэн хүчтэй тархсан.

Ерөнхийлөгч асан Дональд Трампын “Хятад ханиад” гэх мэт нэр томъёог ашиглан Хятад улсыг болон ази хүмүүсийг цар тахалд буруутган тайлбарласан нь Ази гаралтай хүмүүсийн эсрэг халдлага их гарах болсон гэж олон нийтийн зүтгэлтнүүд болон цагдаа нар мэдэгдэв.

Ардчилсан сенатч Мази Хироно, төлөөлөгч Грейс Мэн нарын зохиосон энэхүү арга хэмжээ нь COVID-19 тахлын үеэр цагдаад мэдэгдсэн үзэн ядалтын гэмт хэргийг хянан шалгах ажлыг түргэтгэх зорилгоор Хууль зүйн яамны ажилтныг томилсон болно.

Энэ нь орон нутгийн хууль сахиулах байгууллагуудад үзэн ядалтын гэмт хэргийн талаар мэдээлэх, олон нийтийн боловсролын кампанит ажлыг өргөжүүлэх, цар тахлыг тайлбарлахдаа ялгаварлан гадуурхсан үг хэллэг хэрэглэхийг хориглох талаар зааварчилгаа өгдөг.

Энэхүү хууль тогтоомж нь Ази Америк, Номхон далайн арлын оршин суугчдын нийгэмлэгийг чиглэсэн үзэн ядалт зөрчилдөөн ихсэхэд Хууль зүйн яамнаас үзүүлэх хариу арга хэмжээг сайжруулах болно гэж Сенатын  Ардчилсан намын гишүүн Дик Дурбин хэллээ.