//Хувийн хэвшлийн эмнэлэг, эмч, ажилчдыг ковидын эмчилгээнд дайчилна

Хувийн хэвшлийн эмнэлэг, эмч, ажилчдыг ковидын эмчилгээнд дайчилна

Эрүүл мэндийн сайд С.Энхболд хувийн хэвшлийн эмнэлэг, эмч, ажилчдыг ковидын эмчилгээнд дайчлах талаарх уулзалтыг хийсэн байна. Нэмэлтээр гаргах эмнэлгийн жагсаалтыг төлөвлөж, ажиллах хүний нөөцийг хэлэлцэж шийджээ.

УОК-ын шуурхай хурлаар Эрүүл мэндийн сайд хэд хэдэн асуудлыг оруулж хэлэлцүүлсэн гэж мэдээлэхдээ энэ тухай ярьсан юм.