//“Хүн” дарангуйлах уу, хууль засаглах уу

“Хүн” дарангуйлах уу, хууль засаглах уу