//ЗАДЛАН: НОМИН БА ЭРЭЛ БУЮУ МАРГАЛДАГЧ ТАЛУУДЫН БОДИТ БАЙДАЛ

ЗАДЛАН: НОМИН БА ЭРЭЛ БУЮУ МАРГАЛДАГЧ ТАЛУУДЫН БОДИТ БАЙДАЛ

Сүүлийн хэдэн сар олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр Ариг банктай холбогдож маргаан дагуулаад буй Номин Холдинг ХХК ба Эрэл ХХК-ийн өнөөгийн байдал хийгээд нийгэмд үзүүлж буй нөлөөллийн талаар сурвалжиллаа.

Ингэхдээ маргалдагч талуудын өнгөрсөн хийгээд өнөөгийн байдлыг тоо баримтад тулгуурлан харьцуулав.