//Вакцин хийлгээд ямар хугацаанд дархлаа тогтох вэ

Вакцин хийлгээд ямар хугацаанд дархлаа тогтох вэ

Вакцин хийлгээд ямар хугацаанд дархлаа тогтох вэ. Вакцины эхний тунг хийлгэснээс хойш хэдий хугацааны дараа 2 дахь тунг хийлгэх вэ