//Иргэдийг төөрөгдүүлсэн зарим асуултын хариу

Иргэдийг төөрөгдүүлсэн зарим асуултын хариу

Иргэдийг төөрөгдүүлсэн зарим асуултанд зориулж Улсын онцгой комиссын Шуурхай штабаас бэлтгэсэн хариултуудыг хүргэж байна.