//“Оргил”, “Сансар”, “Миний дэлгүүр” сүлжээ дэлгүүрээр бэлтгэсэн мах худалдаж эхэллээ

“Оргил”, “Сансар”, “Миний дэлгүүр” сүлжээ дэлгүүрээр бэлтгэсэн мах худалдаж эхэллээ

Нийслэлийн иргэдийн махны хангамжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Жаргалант мах маркет” ХХК, “Эрүүл монгол” мах эко ХХК нөөцийн мах бэлтгэжээ.Махыг 2-4 кг-аар жижиглэн савлаж, хэрэглэгчдэд нийлүүлж эхэлсэн байна.
Бэлтгэсэн махыг “Сансар”, “Оргил”, “Миний дэлгүүр” сүлжээ дэлгүүрүүдээр үхрийн махыг-7200, хонины махыг-6000 төгрөгөөр худалдан борлуулж байна.