//Вакцины нөөц хангалтгүй

Вакцины нөөц хангалтгүй

Вакцины хангамж хангалттай биш байна. Эрсдэлт бүлэгт эхлээ ч үгүй байна. Гэтэл УБ хотын ИТХ-ын төлөөлөгчид иргэдийн өмнүүр орж вакцин тариулжээ. Олон улсын стандартаар бол шившигтэй явдал мөн .