//Баянгол дүүрэг “Түр хамгаалах байр”-тай боллоо

Баянгол дүүрэг “Түр хамгаалах байр”-тай боллоо

Баянгол дүүрэг олон улсын стандартад нийцсэн “Хүүхэд хамгаалах байр”-ыг байгуулж, нээлтээ хийлээ.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд А.Ариунзаяа цаашдаа “Түр хамгаалах байр” байгуулахаас илүүтэй түр хамгаалах байранд ирдэг хүчирхийллийн хохирогчдын тоог бууруулах, хүчирхийлэлгүй нийгмийг бүтээхэд илүү анхаарч ажиллах нь чухал болохыг онцлов.

“Түр хамгаалах байр” нь гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжил хамгаалал эрхийн хүрээнд тухайн орон нутагт судалгаа шинжилгээ хяналт зохицуулалт хийх, гэр бүлийн оролцоог идэвхжүүлэх, соён гэгээрүүлэх, тэдний эрх ашгийг хамгаалах хүрээнд хохирогчийн амь нас, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээг үзүүлэн тэднийг нөхөн сэргээж, тайвшруулах, сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх зорилготой юм.

Эх сурвалж: ХНХЯ