//Чингэлтэй дүүргийн иргэд өнөөдөр “Нэг хаалга-Нэг шинжилгээ”-нд хамрагдана

Чингэлтэй дүүргийн иргэд өнөөдөр “Нэг хаалга-Нэг шинжилгээ”-нд хамрагдана

Өнөөдөр буюу 2021 оны хоёрдугаар сарын 19-ний өдөр Чингэлтэй дүүргийн иргэдийг дараах байршлуудад хуваарийн дагуу “Нэг хаалга-Нэг шинжилгээ”-нд хамруулж байна. Та бүхэн идэвхтэй оролцоно уу.