//Шүүхийн үйл ажиллагаанд чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлнэ

Шүүхийн үйл ажиллагаанд чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлнэ

Хүнсний,барилгын гээд бусад олон салбарт чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлдэг болоод удаж буй. Гэтэл чанарын удирдлагын тогтолцоо бусад салбарт ч бууриа засч эхэлжээ. Тухайлбал, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл Баянгол, Хан-Уул дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газар болон Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газрын үйл ажиллагаанд Чанарын удирдлагын тогтолцоо-MNS ISO 9001:2016 стандартыг нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүллээ. Энэ ажлын хүрээнд Монсертф ХХК, Хөдөлмөр хамгаалал хүний хөгжлийн төв зэрэг байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна. Чанарын удирдлагын тогтолцооны стандартыг нэвтрүүлсэнээр шүүхийн үйл ажиллагааны үр нөлөө, хүртээмж сайжирч, үйлчилгээний соёл, хандлага төлөвших юм байна.