//Зөвшөөрөгдсөн 14 чиг үүргийн байгууллагын алба хаагчдын зорчих зохицуулалт

Зөвшөөрөгдсөн 14 чиг үүргийн байгууллагын алба хаагчдын зорчих зохицуулалт

Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн үед ажиллах 14 салбарын ажилтан, албан хаагчдын тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний зохицуулалт (2021.2.15-23 ны хооронд)