//Хот орчмын батлагдаагүй шороон замууд, гарц, гармуудыг бүрэн хааж байна

Хот орчмын батлагдаагүй шороон замууд, гарц, гармуудыг бүрэн хааж байна

Хот орчмын батлагдаагүй шороон замууд, гарц, гармуудыг бүрэн хааж, 24 цагийн туршид хяналт тавьж ажиллаж байна.

Эх сурвалж: ТЦА