//“COVID-19”-ын нөхцөл байдлын хэвлэлийн бага хурал /2020.12.07-ны 11:00 цаг/

“COVID-19”-ын нөхцөл байдлын хэвлэлийн бага хурал /2020.12.07-ны 11:00 цаг/

“COVID-19”-ын нөхцөл байдлын хэвлэлийн бага хурал /2020.12.07-ны 11:00 цаг/